Stichting Ultrarunners Nederland

Wat doen we?

Het promoten van de sport Ultrarunning in Nederland en van ultraloopster Arenda Könnecke in het bijzonder.

Het ondersteunen van het Runningteam Ultrarunners Nederland (RUN) en de promotiecommissie en de sponsorcommissie.

Promotiecommissie: Promoten via de website en (social) media en ondersteunen van Arenda in de rol van ambassadeur en die van ultrarunner. Contact onderhouden met de werkgroep ultrarunning van de KNAU en diverse media op dit gebied.

Sponsorcommissie: werven van sponsoren ten behoeve van financiële ondersteuning van het team. Deze financiële ondersteuning is nodig om de sport te promoten en om Arenda te ondersteunen als (TeamNL-)atlete.

Oprichting stichting

Ondertekening van stichtingsakte op 30-1-2023. We zijn nu officieel.